Na najbližšej diskusii k Slobode v práci sa stretneme 15. júla (pondelok) o 18:00 opäť v spoločnosti Catro, Einsteinova 24, Bratislava na 8. poschodí.

Na poslednom stretnutí sme sa rozprávali o dôvere a o tom, ako si skupina prirodzene vyberie lídra. Veľmi zaujímavú diskusiu môžete očakávať aj v pondelok, takže určite prídite.

Ak ste ešte neboli na našej diskusii, Matúš napísal pekný článok, ako to u nás funguje.

Facebook vám tiež dokáže pripomenúť, že sa diskusia bude konať. 🙂

Share →