Podľa viacerých vedeckých štúdií je kvalita vzťahov kľúčovým faktorom prežívania pocitu šťastia a spokojnosti v živote, tiež je dôležitá z hľadiska zdravia.

Berkeley univerzita zverejnila tento test, kde môžete zistiť, ako kvalitné vzťahy máte vy. Nech sa páči:


Share →