Na novembrovej „Slobode NaŽivo 2013“ odznela v prednáškach viacerých rečníkov z firemného sektora téma otvorených a spoločných kancelárií. Búranie stien a zgrupovanie kolegov v jednom spoločnom priestore je progresívnym trendom, o ktorom sa často hovorí, že podporuje slobodu, kreativitu a produktivitu. Existujú však aj názory či výskumy, ktorý túto cestu považujú za nie veľmi šťastnú. Otvorené kancelárie alebo brainstorming kreativite, produktivite či ľudskému šťastiu skôr škodia.

O knihe „Ticho“ od americkej spisovateľky Susan Cain sa v poslednej dobe veľa hovorí a píše. Jej hlavnou tézou je sila introvertov, ktorá je v súčasnom extrovertne a tímovo orientovanom svete často prehliadaná. Vybral som niekoľko myšlienok, ktoré súvisia s prácou, slobodou či výchovou:

 

Introvert je ideálnym šéfom slobodnej firmy

Introverti sú mimoriadne vhodní nielen na umeleckú či technickú kariéru, ale – na prvý pohľad nečakane – aj ako šéfovia tímov a lídri veľkých spoločností. Susan dokazuje, že mnohé úspešné firmy vedú práve tichí introverti. Ako takí totiž nemajú potrebu vyniknúť, nasilu „riadiť“ či čokoľvek kázať. Naopak, vďaka svojej prirodzenosti dávajú možnosť každému členovi tímu robiť to, v čom je dobrý: celkom sa teda hodia pre koordináciu tých slobodnejších tímov a firiem. Podmienkou takéhoto ideálneho rozvrhnutia síl sú však aktívni členovia tímu, ktorí majú jasné ciele, motiváciu a pracovať či tvoriť bytostne chcú. Tímy s pasívnejšími členmi potrebujú naopak aktívneho motivátora, vodcu či lídra, ktorí im dá skutočnú motiváciu či nakopne, kde je to potrebné – a pre túto rolu sa hodia skôr extroverti.

 

Pozor na spoluprácu v tíme a „skupinové“ aktivity

Preferujeme tímovú prácu – v škole, vo firmách, byť „tímovým hráčom“ je už takmer otrepaná požiadavka pracovných ponúk. Takýmto šablónovitým prístupom si však HR oddelenia skutočne nechajú pretiecť kvalitu medzi prsty. Tímových hráčov sa medzi ľuďmi nachádza približne polovica až dve tretiny – zvyšok je síce tichší a individuálnejší, mimoriadne sa však hodí nielen pre určité profesie, ale aj ako zdroj nápadov, názorov či kreativity. Len ich netreba nasilu tlačiť do skupín – tam ich talent nevynikne, prípadne ich prehlušia výraznejší extroverti. Medzi schopnosťou zaujať, výrazne a hlasno rozprávať či priebojnosťou na jednej strane a obsahom, tj kvalitou myšlienok na strane druhej nebol nikdy preukázaný žiadny vzťah. Inými slovami: ak niekto veľa a hlasno rozpráva či býva stredobodom pozornosti, neznamená to, že stojí za to aj to, ČO hovorí. A ak toho, čo sedí ticho v kúte prehliadneme či prepočujeme, môžeme o mnoho prísť.

Susan dokonca cituje aj výskum, ktorý vyvracia dlhoročnú slávu brainstorming ako skupinového hľadania riešení. Je starý už zhruba päťdesiat rokov, len je stále akosi prehliadaný. Jedinou výnimkou je on-line brainstorming – ten produkuje skutočné divy: Wikipediu, operačný systém Linux či redakčný systém WordPress.

 

Radšej kombinované priestory ako otvorené kancelárie

Otvorené a veľké kancelárie plné zamestnancov, ktoré sú v posledných desaťročiach celkom slušným trendom, nemusia znamenať veľký prínos, najmä ak sú organizované nasilu a bez ohľadu na prirodzený temperament zamestnancov. Podľa výskumov obmedzujú produktivitu, zhoršujú pameť, spôsobujú dokonca choroby, nepriateľstvo, neistotu či nízku mieru motivácie. Podľa Susan však nie je potrebné spoluprácu zastaviť, ale nájsť spôsob, ako ju organizovať. Niektoré firmy (Pixar) už pochopili potrebu „flexibilných“ otvorených kancelárií, ktoré ponúkajú kombináciu tichých zón a možností náhodných stretnutí. Susan popisuje situáciu, keď sa potrebovala sústrediť na písanie tejto knihy: doma jej to jednoducho nešlo (príliš veľa samoty), knihu teda napísala v rôznych kaviarňach, kde jej mozog stimulovala už len prítomnosť iných ľudí.

Úspech v práci, podnikaní či vzťahoch a rodine závisí – na rozdiel od „hrania sa“ na niekoho iného – od skutočného poznania samého seba. Len pre svoje skutočné „ja“ dokážeme nájsť vhodnú cestu, spôsob komunikácie, prácu, podnikanie či partnera. Uvedené platí aj naopak: neprehliadajme tých tichších a nenápadnejších. V našom tíme, škole či firme majú svoje miesto.

 

PS Susan Cain v jednej kapitole zdieľa aj sebou overený návod, ako nájsť svoje silné stránky + talenty a tým aj unikátnu prácu snov či úspech vôbec. V tomto hľadaní nám môže pomôcť dokonca aj naša závisť.
Share →