Táto prednška je hlavne o osobných rozmeroch slobody – o tom, kde sa v nás berie poslušnosť, prečo sa rozhodujeme poslúchať a ako sa môžeme rozhodnúť byť slobodnými. Aj o zodpovednosti, strachu zo zmeny. Na začiatku je krátke intro do Slobodných firiem a príklad, ako to robia v slovenskej slobodnej firme unitea.

Matúš Kováčik: Budujeme slobodu v práci zdola, Maxman University, 24.4.2013.

Share →